“Optibus’un yardımcı olduğu en önemli şeylerden biri, planlamadan çizelgelemeye kadar iş akışının eskisine göre çok daha hızlı olmasıdır.”