“Optibus bir değişim çözümüdür ve Arriva Italia, toplu taşımacılığın geleceğini birlikte kucaklarken Optibus ile işbirlikteliği yapmaktan heyecan duymaktadır.”